Wanneer komt er de klimaat crisis

april 26, 2021 0 Door Jeremy

Jazeker, de aarde warmt op. Maar dat is business as usual. De aardse geschiedenis vertelt ons dat klimaatverandering van alle tijden is. Het geologische archief laat heel mooi zien dat warme en koude perioden elkaar regelmatig hebben afgewisseld. Dat gebeurde met horten en stoten, twee stappen vooruit en dan weer één stap achteruit. We hoeven daarvoor echt niet helemaal terug te gaan naar de grote ijstijden. Archeologische informatie laat zien dat we rond het jaar 1000 de Middeleeuwse Warmte Periode kenden. Toen was er volop landbouw in Groenland! En in de gouden eeuw zaten we midden in de Kleine IJstijd. De grote Hollandse en Belgische schilders laten prachtige ijstaferelen uit die koude periode zien. Vanaf het einde van die kleine ijstijd, ongeveer rond 1850, raakten we in een opwarmingsperiode, uiteraard ook weer met horten en stoten. Niets bijzonders dus. Dat zijn de natuurlijke bewegingen in het klimaatsysteem. Straks gaat de temperatuur weer naar beneden. Ecosystemen hebben altijd succesvol meebewogen en zullen dat nu ook weer doen.

Meer lezen op: www.climategate.nl