Zendamateur Sjoerd de Vries wordt thuis weggejaagd van zijn zolderkamer.

augustus 20, 2020 0 Door Jeremy

Zendamateur Sjoerd de Vries wordt thuis op zijn zolderkamer in IJlst zo verstoord dat hij met zijn kofferbak vol apparatuur naar de dijk bij Warns vlucht. ,,De frou even mei, dan sitte we hjir moai.”

Gestoord wordt hij ervan. Zijn net alle omstandigheden ideaal. Genoeg zonnevlekken, geen gedoe met reflecterend poollicht, de magnetische velden die er perfect bijliggen. Schakelt hij de boel aan boven op zijn zolderkamer in IJlst: alleen maar storing. ,,In ûntfangst fan neat. Dan kin ik de boel gelyk wol plat goaie.”

De Vries (53) is fanatiek radio-zendamateur. Vroeger begonnen als zendpiraat, later wat klooien met 27MCbakjes. En nu officieel gecertificeerd. ,,Ik hie it al twa kear besocht en it slagge net, mar no ha ik myn lisinsje helle en bin Novice-amateur.” Dat betekent dat de IJlster toestemming heeft om zijn 25watt apparatuur in stelling te brengen om andere amateurs in de ether te zoeken. Wie elkaar vindt, stuurt een ge-scande foto als bewijs.

’s Avonds als hij terugkomt van zijn werk als platenzager bij een meubel- en panelenbedrijf, duikt Sjoerd het liefst gelijk achter de knoppen. ,,De frou zit foar SBS, ik foar de sender.” Zo praat hij met lui van over de hele wereld. Laatst nog met iemand in Roemenië en de verste call van PD2F (zijn codenaam) kwam tot Indonesië. ,,Moai jong.”

Ook dichterbij maakt hij wel eens een babbeltje. Van de week nog met een amateur uit Sneek. Dan is het van: PapaDelta2Foxtrot. PapaDelta2JulietBravo ,,Hé Jan.” ,,Hé Sjoerd.” ,,Hast noch wat dien hjoed?” ,,Ja, ik bin vandaag noch even op de brommer weg weest.” ,,Oh, moai man. Ik gean daliks even mei de frou fuort. Se ropt no om kofje.” ,,Seventytree” ,,Yo, seventytree.” 73, is een afscheidsgroet in zendertaal. ,,It is eins gewoan: It bêste.”