Verenigingen Radio Amateurs bundelen hun krachten.

februari 18, 2022 2 Door Jeremy

De Romeo Foxtrot DX-Club ( RFDX ) en de Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs ( NVRA ) en de DARU slaan de handen ineen.

Op 15 januari 2022 vond er een overleg plaats tussen de besturen van de DARU, RFDX en de NVRA.

Wij, de drie verenigingen, zijn het er volledig over eens dat de belangen van de radio zend- en

luisteramateurs nog beter vertegenwoordigd kunnen worden. Alles overziende kwamen we overeen om de krachten op een aantal terreinen te gaan bundelen.

Via deze samenwerking maken we gebruik van elkaars knowhow, netwerk en ervaringen.

Deze samenwerking laat onverlet dat iedere vereniging bij zijn eigen doelstellingen blijft en de eigen

statuten en huishoudelijke reglementen of anderszins blijven gelden.

Na deze informatieronde zullen een aantal thema’s concreet worden opgepakt.

Was getekend,

DARU [www.daru.nu]

RFDX [www.rfdx.eu]

NVRA [www.nvra.net]