Poederoijens Antenne Team (PAT) (Marcel Zorn (PA3MZ) IS GECANCELD IVM CORONA ONTWIKKELINGEN

augustus 26, 2020 0 Door Jeremy

OOK TOEKOMSTIGE CLUBAVONDEN ZULLEN TOT VOOR NADER ORDER
NIET WORDEN GEORGANISEERD.

In eerder gesteld persbericht, dat wij op donderdag 3 september 2020 een demonstratie van de door de VERON Afdeling 16 – Gorinchemse Amateurclub (PI4GAC) zouden geven moeten wij u helaas berichten, dat deze demonstratie op deze datum

IN ZIJN GEHEEL KOMT TE VERVALLEN

Omdat wij – in beginsel – uitgingen van een buitenevenement, wat helaas in verband met de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus moest worden afgezegd, hebben wij als Evenementen Commissie van de Gorinchemse Amateurclub in overleg met ons bestuur besloten om clubavonden, die wij voorheen hielden op de 1e donderdag van de maand tot voor nader order in zijn geheel zullen laten vervallen.

Deze beslissing is genomen door ons bestuur gezien de huidige, helaas negatieve, ontwikkelingen rond het Covid-19 virus.

Via onze website www.pi4gac.nl en via onze wekelijkse Radioronde “De Ronde van Gorinchem”, die elke zondagmorgen om 11.00 uur wordt gepresenteerd op FM 145.350 MHz in de 2-meterband zullen wij u op de hoogte houden van in de toekomst te nemen stappen omtrent onze lezingen, demonstraties en activiteiten binnen onze club.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens de Evenementen Commissie van de VERON Afdeling A16 – Gorinchemse Amateurclub (PI4GAC),

Best 73’s

Gert, de PA9F