Novice herijking bij Minister ter ondertekening ???

april 25, 2021 9 Door Jeremy

Het Agentschap Telecom heeft besloten in 2019 tot het herijken van de Novice licentie radiozendamateurs. Toen sprak het AT de hoop uit dat dit in de loop van 2020 gerealiseerd zou zijn.

Herijking N-licentie

Met de herijking zouden Novice licentiehouders een tweetal leuke en handige uitbreidingen krijgen:

  • Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 – 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 – 7,2 MHz (40 meter).
  • Het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden <30 MHz.

Toch is het Agentschap Telecom er niet in geslaagd om de herijking dit jaar te realiseren. Maar op vragen van zendamateur PD3RFR laat het AT nu weten dat het zich inspant om de herijking per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Het Agentschap geeft wel aan dat er nog een onzekerheid is of deze termijn haalbaar is.

De redactie is van mening dat het voorlopig niet gaat gebeuren en dat de andere media die er melding van maken alleen maar gissen want het herijking rapport ligt er al veeeeeel langer.

Wij gaan pas over op berichtgeving zodra het echt bekend word gemaakt in de Staatscourant.

Met vriendelijke groet Jeremy.