Algemene leden vergadering 4 februari 2021

januari 30, 2021 0 Door Jeremy

Hallo alle mensen .
Wat een jaar…………
Helaas , maar het is niet anders.

We willen als vereniging toch wel even overleggen en hopen dat het toch
weer beter zal gaan in de toekomst met deze pandemie.
Daarom deze uitnodiging voor de vergadering van onze afdeling A16.
Dit gaat niet zoals gebruikelijk op ons onderkomen , maar gewoon ieder
thuis en dan wel digitaal met het programma TEAMS .
De uitnodiging voor het digitaal bijwonen wordt verstuurd per email ,
met een link….
Al wat leesvoer:
Notulen van de jaarvergadering 2 01 2020
Agenda voor de digitale snelweg
Financieel overzicht 2020
Begroting 2021
Verklaring Kascommissie 2020

Graag horen we jullie op de vergadering

Willem Willemsen
Penningmeester Veron A16

Meer info op Veron A16 Gorinchem.