Uitdagende verandering aard magnetisch veld !!!

augustus 20, 2020 0 Door Jeremy

Reden genoeg voor NASA om deze nauwlettend in de gaten te houden.

De aarde beschikt over een handig magnetisch veld. Dit veld werkt als een beschermend schild rond onze planeet en vangt gevaarlijke geladen deeltjes die afkomstig zijn van onze zon. Maar in een gebied dat zich grofweg van Chili tot Zimbabwe uitstrekt, is het aardmagnetisch veld ongewoon zwak. Bovendien blijkt deze op die specifieke plek steeds verder te verzwakken. En dat kan gevolgen hebben, met name voor satellieten.

Meer lezen : https://www.scientias.nl/uitdagende-afwijking-in-aardmagnetisch-veld-blijkt-te-groeien-en-veranderen/

Door John 19RF024.